Cennik biletów

Typ biletu Cena Opcje / Informacje
Bilet normalny 20 zł  
Bilet ulgowy 16 zł

młodzież szkolna oraz studenci do 26 roku życia za okazaniem ważenej legitymacji uczniowskiej / studenckiej
dzieci do lat 12
osoby powyżej 60 roku życia

Tanie poniedziałki 14 zł bilety na wszystkie seanse
Tanie wtorki 14 zł bilety na wszystkie seanse
Seanse zorganizowane 14 zł dla szkół, zakładów pracy
Urodzinowy 14 zł dla osób, które obchodzą urodziny w danym dniu projekcji filmowej (za okazaniem dowodu osobistego jubilata)
Honorowy Krwiodawca 14 zł na podstawie "karnetu" wydawanego prezz stowarzyszenie honorowych krwiodawców "Dar Serca" w Złotoryi
Okulary na seanse 3D 6 zł Jednorazowy koszt zakupu. Okulary stają się własnością kupującego.
KLUB FILMOWY 30 zł W pierwszą sobotę miesiąca. Klub filmowy obejmuje projekcję dwóch filmów.
Karnet dla Klubowiczów 50 zł