Reperuar Kina Aurum / Diuna: Część druga

Diuna: Część druga

Książę Paul Atryda przyjmuje przydomek Muad'Dib i rozpoczyna duchowo-fizyczną podróż, by stać się przepowiedzianym w proroctwie wyzwolicielem ludu Diuny.

produkcja: USA, Kanada
kategoria: Sci-Fi
od lat: 12

Repertuar: