Reperuar Kina Aurum / Śubuk

Śubuk

Historia matki autystycznego chłopca, której walka z biurokracją oraz ludzką bezdusznością doprowadziły do istotnych zmian w polskim systemie edukacji.

produkcja: Polska
kategoria: Dramat
od lat: 15

Repertuar: