Reperuar Kina Aurum / Niewidzialna wojna

Niewidzialna wojna

Cała prawda o Patryku Vedze, najbardziej kontrowersyjnym reżyserze.

produkcja: Polska
kategoria: Biograficzny
od lat: 15

Repertuar: