Reperuar Kina Aurum / Wesele

Wesele

Historia miłości tak mocnej, że przekracza granice, nie mieści się w ramach i jest silniejsza od wszelkich barier. Szczere spojrzenie na współczesny świat, a także dramatyczna podróż w przeszłość, która nikomu nie pozostanie obojętna.

produkcja: Polska, Łotwa
kategoria: Dramat
od lat: 15

Repertuar: