Reperuar Kina Aurum / Kraina smoków

Kraina smoków

Młody smok Lung wraz z skrzatem i osieroconym chłopcem wyrusza w niebezpieczną podróż, aby ocalić swoją krainę.

produkcja: Niemcy
kategoria: Animacja
od lat: 0

Repertuar: