Reperuar Kina Aurum / After 2

After 2

Aby zapomnieć o Hardinie, Tessa rzuca się w wir pracy. Chłopak nie zamierza się jednak poddać.

produkcja: USA
kategoria: Melodramat
od lat: 15

Repertuar: