Reperuar Kina Aurum / Głębia strachu

Głębia strachu

Grupa naukowców usiłuje wydostać się ze zniszczonej przez trzęsienie ziemi podwodnej stacji badawczej.

produkcja: USA
kategoria: Thriller, Akcja
od lat: 15

Repertuar: