Reperuar Kina Aurum / Polityka

Polityka

Co robią i jak zachowują się najważniejsi ludzie w kraju, kiedy gasną światła kamer i spadają maski? Jak władza i dostęp do publicznych pieniędzy wpływa na osoby piastujące najwyższe urzędy i pełniące obowiązki wobec Narodu? Bezkompromisowa "Polityka" odpowiada na te pytania.

produkcja: Polska
kategoria: Dramat, Polityczny
od lat: 15

Repertuar: