Reperuar Kina Aurum / Kler

Kler

Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży katolickich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z życiem, duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia.

produkcja: Polska
kategoria: Obyczajowy
od lat: 15

Repertuar: