Reperuar Kina Aurum / Żona

Żona

Podróż do Szwecji po odbiór nagrody Nobla staje się dla pisarza i jego żony pretekstem do spojrzenia wstecz na ich wspólne życie.

produkcja: Szwecja, USA
kategoria: Dramat
od lat: 12

Repertuar: