Reperuar Kina Aurum / Juliusz

Juliusz

Tytułowym bohaterem jest uporządkowany nauczyciel plastyki (Wojciech Mecwaldowski), którego głównym problemem w życiu jest ojciec (Jan Peszek) – nieustająco imprezujący artysta-malarz.

produkcja: Polska
kategoria: Komedia
od lat: 12

Repertuar: