Reperuar Kina Aurum / Twarz

Twarz

Współczesna baśń o człowieku, który stracił twarz w wypadku. Po nowatorskiej operacji wraca do rodzinnej miejscowości, ale ludzie nie wiedzą jak go traktować. Staje się dla nich kimś obcym.

produkcja: Polska
kategoria: Dramat
od lat: 12

Repertuar: