Reperuar Kina Aurum / Liga Sprawiedliwości

Liga Sprawiedliwości

Jedni z największych superbohaterów na świecie tworzą Ligę Sprawiedliwości. Jej celem jest zwalczanie zagrożeń, które wykraczają poza ludzkie możliwości.

produkcja: USA
kategoria: Akcja, Sci-Fi
od lat: 12

Repertuar: