2017-03-10 OBSŁUGA GASTRONOMICZNA IMPREZY PLENEROWEJ

Konkurs Ofert

Złotoryjski Ośrodek  Kultury i Rekreacji

59-500 Złotoryja; pl. Reymonta 5

tel. 768 783 374

 

Zapraszamy podmioty gospodarcze zajmujące się gastronomią do wzięcia udziału
w Zapytaniu  Ofertowym na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej w dniach 26-28 maja 2017r. w Złotoryi.

Warunki:

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE I WARUNKACH ZAPYTANIA  OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Na wyłączne prowadzenie stoisk gastronomicznych

w dniach 26-28 maja 2017 podczas  Dni Złotoryi 2017”

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres oferenta, datę sporządzenia oferty.
 2. Dokument potwierdzający wpis do rejestru o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 4. Oferowany zakres usług gastronomicznych i socjalnych:

- zabezpieczenie miejsc siedzących ze stolikami na minimum 200 miejsc,

- zabezpieczenie 200 talonów żywieniowych o wartości 15 złotych każdy na potrzeby organizatora

- asortyment potraw gastronomicznych dla przewidywanej liczby uczestników imprezy oraz             asortyment artykułów spożywczych,

- inne propozycje wynikające z charakteru imprezy,

- propozycje utrzymania stałego porządku w rejonie punktów gastronomicznych.

 1. Minimum trzy listy z referencjami przeprowadzenia podobnej usługi o jakiej mowa w niniejszym ogłoszeniu.

6.Wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną.

 Informacja o przedmiocie i warunkach zapytania ofertowego:

 1. Teren imprezy jest w administrowaniu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Złotoryi.

Zapytaniu podlega teren na Rynku Miasta, gdzie podczas imprezy  przewidziano miejsce na stoiska gastronomiczne. Gwiazdą imprezy będzie min.  zespół  Afromental , Nana gwiazda europejskich list przebojów oraz  inne występy artystyczne i  pokazy.

 1. ZOKiR udostępni przedmiotowe tereny na wyłączne prowadzenie stoisk gastronomicznych
  w dniach 27-29 maja 2016.
 2. Żądany termin rozpoczęcia świadczenia w/w usług :

 26 maja 2017r. od godz. 14.00 do 23.00,

 27 maja 2017 od godz. 11.00 do 24.00,

 28 maja 2017 od godz. 14.00 do 23.00.

 1. Wyłoniony, w drodze zapytania oferent, wystąpi z wnioskiem i uzyska zezwolenie Burmistrza Miasta Złotoryja na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych (wyłącznie piwa podawanego
  w kubeczkach plastykowych i opakowaniach aluminiowych).

 Pozostałe informacje:

 1. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie ZOKiR w terminie do dnia
  10 kwietnia 2017 roku do godz. 14.00.

2.Otwarcie ofert odbędzie się dnia 11kwietnia 2016 roku  w siedzibie ZOKiR.

 1. O wyborze oferty zadecyduje Komisja powołana przez Dyrektora ZOKIR, biorąc pod uwagę przedstawiony w ofercie zakres świadczonych usług oraz zadeklarowaną kwotę, którą oferent wpłaci do kasy ZOKiR na poczet organizacji imprez w dniach 26-28 maja 2016r.
 2. ZOKiR zastrzega sobie prawo zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert, bądź odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
 3. Dodatkowych informacji udziela sekretariat ZOKiR.
 4. Zalecane jest, wcześniejsze zapoznanie się z terenem i planem lokalizacji punktów gastronomicznych i handlowych.
 5. Szczegółowe warunki realizacji zamierzenia określi umowa spisana z oferentem, który wygra zapytanie ofertowe.

 

 

Przeczytaj także

2020-08-06 Wystawa Makiety Stacji Kolejowej w Złotoryi

2020-08-06 Warsztaty biżuteryjne

2020-08-05 Warsztaty piątkowe w Rzeszówku

2020-07-28 Rajd do Jakuszyc

2020-07-27 Makieta stacji kolejowej w Złotoryi

Nadchodzące wydarzenia