Reperuar Kina Aurum / Nie!

Nie!

Mieszkańcy wąwozu w środkowej Kalifornii stają się świadkami tajemniczego i mrożącego krew w żyłach zjawiska.

produkcja: USA
kategoria: Horror
od lat: 15

Repertuar: