Reperuar Kina Aurum / Sing 2

Sing 2

Aby wystąpić w teatrze Crystal, Buster Moon i jego ekipa muszą odnaleźć i przekonać legendę rocka do powrotu na scenę.

produkcja: USA
kategoria: Animacja, Komedia
od lat: 0

Repertuar: