Reperuar Kina Aurum / Ciche miejsce 2

Ciche miejsce 2

Rodzina Abbott wyrusza w nieznane. Tym razem potwory, które zwabia najmniejszy hałas, nie są już jedynym zagrożeniem.

produkcja: USA
kategoria: Horror
od lat: 15

Repertuar: