Reperuar Kina Aurum / Wolka

Wolka

Przebywająca na zwolnieniu warunkowym kobieta wyrusza na Islandię by odnaleźć starszą siostrę.

produkcja: Islandia, Polska
kategoria: Dramat
od lat: 15

Repertuar: