Reperuar Kina Aurum / Palm Springs

Palm Springs

Dwoje gości weselnych zostaje uwięzionych w pętli czasowej. Pomiędzy skazanymi na siebie ludźmi zaczyna rodzić się uczucie.

produkcja: USA
kategoria: Komedia
od lat: 15

Repertuar: