Reperuar Kina Aurum / Solan i Ludwik - Misja Księżyc

Solan i Ludwik - Misja Księżyc

Trwa wielki wyścig na Księżyc. Drużyny z całego świata pragną jako pierwsze umieścić swoje flagi na jego powierzchni. Wkrótce o podróży w kosmos zaczynają marzyć także śmiały Solan i nieco bardziej ostrożny Ludwik.

produkcja: Norwegia
kategoria: Animacja, Komedia
od lat: 0

Repertuar: