Reperuar Kina Aurum / Małe kobietki

Małe kobietki

Jo March pracuje jako nauczycielka w Nowym Jorku. Kobieta wspomina przeszłość swoją i sióstr.

produkcja: USA
kategoria: Melodramat
od lat: 15

Repertuar: