Reperuar Kina Aurum / Countdown

Countdown

Ruth wraz z grupą przyjaciół w ramach żartu ściąga na smartfon tajemniczą aplikację, która ma przewidywać datę śmierci użytkownika.

produkcja: USA
kategoria: Horror
od lat: 15

Repertuar: