Reperuar Kina Aurum / Antoniusz i Kleopatra

Antoniusz i Kleopatra

Transmisja przedstawienia z National Theatre w Londynie: 6 grudnia 2018 | Spektakl z cyklu „National Theatre Live”

produkcja: Wielka Brytania
kategoria: Spektakl retransmisja
od lat: 0

Repertuar: