Reperuar Kina Aurum / Kapitan Marvel

Kapitan Marvel

Ziemska kobieta po kontakcie z obcą rasą Kree otrzymuje nadludzkie moce.

produkcja: USA
kategoria: Akcja, Sci-Fi
od lat: 10

Repertuar: