Reperuar Kina Aurum / Winni

Winni

Dyspozytor linii 112 odbiera alarmowy telefon od porwanej kobiety. Połączenie zostaje przerwane i zaczyna się walka z czasem, by odnaleźć dzwoniącą oraz jej porywaczy.

produkcja: Dania
kategoria: Thriller
od lat: 12

Repertuar: