Reperuar Kina Aurum / Kamerdyner

Kamerdyner

Przez cztery dekady na ziemiach pomorskich łączą się losy Niemców, Polaków i Kaszubów.

produkcja: Polska
kategoria: Dramat historyczny
od lat: 12

Repertuar: