Reperuar Kina Aurum / Lato

Lato

Leningrad, lata 80. XX w. Wiktor Coj zakłada zespół Kino, który odmienia radziecką scenę muzyczną.

produkcja: Rosja
kategoria: Biograficzny, Dramat, Muzyczny
od lat: 12

Repertuar: