Reperuar Kina Aurum / Maria Magdalena

Maria Magdalena

Portret Marii Magdaleny, która dołącza do Jezusa podczas jego wędrówki.

produkcja: Wielka Brytania
kategoria: Dramat
od lat: 12

Repertuar: