Reperuar Kina Aurum / Ignacy Loyola

Ignacy Loyola

Historia życia i przemiany Ignacego Loyoli - katolickiego świętego.

produkcja: Hiszpania, Filipiny
kategoria: Biograficzny, Dramat
od lat: 12

Repertuar: