Reperuar Kina Aurum / Miłość pisana Braillem

Miłość pisana Braillem

Młoda wiolonczelistka Marie dowiaduje się, że może całkowicie stracić wzrok. Niespodziewanie zakochuje się w niej rezolutny Victor.

produkcja: Belgia, Francja
kategoria: Komedia
od lat: 7

Repertuar: