Reperuar Kina Aurum / Syn Królowej Śniegu

Syn Królowej Śniegu

"Syn Królowej Śniegu" łączy cechy dramatu i współczesnej baśni, w której dobro walczy ze złem. Jego akcja rozgrywa się w dwóch przeplatających się ze sobą wymiarach - realistycznym oraz poetycko-baśniowym.

produkcja: Polska
kategoria: Dramat, Baśń
od lat: 12

Repertuar: