2018-03-07 Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypada na 1 marca, uczciliśmy spotkaniem z prelekcją prof. dra hab. Roberta Klementowskiego (naczelnika Oddziałowego Biura Badań historycznych IPN we Wrocławiu) na temat Jana Bohdziewicza – „Czarnego Janka” i jego działalności na terenie ziemi złotoryjskiej w latach powojennych. Nasz gość opowiedział o okolicznościach pojawienia się „Czarnego Janka” na Ziemiach Zachodnich, towarzyszach leśnej tułaczki, przypisywanych winach oraz okolicznościach aresztowania, funkcjonariuszach nadzorujących śledztwo i wykonaniu wyroku kary śmierci we wrocławskim więzieniu. Zanim jednak wysłuchaliśmy tych ciekawych i zobrazowanych zdjęciami dokumentów informacji, Roman Gorzkowski wprowadził słuchaczy w temat powojennego podziemia antykomunistycznego na terenie powiatu złotoryjskiego. Spotkanie zakończyliśmy wymianą opinii o „Czarnym Janku”, prostowaniu niepotwierdzonych wydarzeń, próbie odpowiedzenia na pytanie postawione w tytule spotkania „Jan Bohdziewicz – bohater czy bandyta?”. Słuchacze chętnie zabierali głos, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i powielanymi w rodzinie czy w środowisku sąsiedzkim opowieściami. W roli moderatora dyskusji wystąpił Andrzej Wojciechowski.

 

Przeczytaj także

2018-03-23 HAMLET

2018-03-20 Repertuar Kina Aurum - kwiecień

2018-03-14 Pierwszy Dzień Wiosny

2018-03-12 Dzień Kobiet 8 Marca

2018-03-12 Koncert Charytatywny

Nadchodzące wydarzenia